Main Menu

V pátek 4. 9. 2015 byl pro žáky 1. a 2. ročníků připraven v Besedě v Klánovicích interaktivní preventivní program společnosti Divadelta zaměřený na rizikové chování (konkrétně na alkoholismus). Během přestavení vstupovali žáci do děje, přebírali role jednotlivých členů rodiny a sami hledali řešení pro konkrétní problémové situace.

Pro žáky 1. ročníků jsme připravili tzv. „seznamovací dny“.  Žáci absolvovali během několika dní seznamovací minikurz, kde si zahráli různé hry podporující týmovou práci a diskutovali o jejich budoucnosti na naší škole. Dále se žáci seznámili s okolím školy. „Seznamovací dny“ se nesly v duchu přátelské a uvolněné atmosféry. Na závěr každého dne byl pro žáky připraven oběd v naší školní jídelně.

Druhý den v novém školním roce byli v jídelně naší školy slavnostně přivítáni žáci prvních ročníků. Ředitel školy Mgr. Miloš Procházka ve svém projevu podal základní informace o historii i současnosti naší školy, seznámil žáky nejen s jejich právy a povinnostmi, ale i s jejich pracovní perspektivou v případě úspěšného absolvování některého z našich studijních oborů.

Úterý 1. 9.

- od 8:00 třídnické hodiny v učebnách HT1A, CR1A, GS1A – 211 (učebna ve druhém patře), KČ1B – Sal (Salonek).

- ukončení třídnických hodin 9:40

- třídy HT1A, GS1A, KČ1B: bude se vybírat 550,- za sadu nožů, 600,- za učebnice AJ, 50,- záloha na šatní skříňku, 100,- záloha na čip na vstup do školy, 1200,- na multimediální a interaktivní učebnici Kulinářství. S sebou kopii závěrečného vysvědčení z 9. třídy, kopii zdravotního průkazu

- třída CR1A: bude se vybírat: 600,- za učebnice AJ, 50,- záloha na šatní skříňku, 100,- záloha na čip na vstup do školy. S sebou kopii závěrečného vysvědčení z 9. třídy, kopii zdravotního průkazu

Poslední týden ve školním roce proběhl tzv. Týden cestovního ruchu.  První den jsme byli na velice zajímavé přednášce v Czech Tourismu. Druhý den jsme byli v Průhonickém parku na exkurzi, kde nás prováděla naše spolužačka Sophia Karešová.

 

Měli jsme sraz na Černém Mostě a poté jsme jeli na Opatov a z něj přímým autobusem do Průhonic. Průhonický park byl velmi krásný. Vstupné bylo pro každého 50 Kč a pro žáky s Isic kartou 30 Kč. V parku se nachází velmi půvabný zámek, vybrali jsme si trasu dlouhou 2,5 km. Cestou jsme se zapovídali a ztratili, nakonec jsme našli okouzlující botanickou zahradu a vrátili se zpátky na správnou cestu, kde jsme po cestě viděli požár a spolužák Josef Launa  se ho snažil uhasit. Naštěstí to byl jen malý ohýnek.