Přijímací řízení na školní rok 2018-2019 zatím nebylo vyhlášeno.
Sledujte webové stránky školy.