Main Menu

V rámci tematických bloků ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování, k nám dne 17. 12. 2019 zavítali na besedu dva příslušníci Městské policie hl. m. Prahy. Cílem setkání bylo přispět k eliminaci rizikových faktorů.

V týdnu od 9. do 13. prosince hostila naše škola 5 vysokoškolských studentů z různých zemí světa v rámci projektu EDISON. Projektu, který organizuje studentská organizace AIESEC, jsme se letos zúčastnili již podeváté.

V týdnu od 9. do 13. 12. proběhne na naší škole opět projekt EDISON. Jak EDISON probíhá? Z pěti různých zemí světa (letos to bude z Mexika, Číny, Ruska, Turecka a Gruzie) přijede do školy pět zahraničních vysokoškolských studentů. Každý z nich přiblíží studentům zemi, z které pochází. Všechny aktivity budou probíhat v anglickém jazyce.

Dnes nečekaně navštívil hodinu Stolničení pan Radek Šubrt a žákům třídy KČ2.A předvedl servírování ryby před hostem.

V úterý 22. října jsme navštívili s naší žákovskou firmou CK BONNE TOUR Památník Lidice. Při přípravě jsme se divili, jaký velký zájem o naši akci je, především z prvních ročníků. Měli jsme i trochu obavy z chování kluků z KČ1. Akci jsme opravdu důkladně připravili. Informovali jsme rodiče i dopravce o velké skupině, vybrali jsme předem peníze a rozdělili si účastníky do skupin. Každá skupina měla mít svého průvodce, který bude svou skupinu hlídat, podávat informace a zodpovídat za chování na pietním místě.