Main Menu

V lednu se naše škola zúčastnila olympiády AJ pořádané DDM Praha 9. V lednu proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce na naší škole. V tomto kole získala nejvyšší počet bodů Nelli Kořínková z třídy CR2A, která následně školu reprezentovala v kole okresním. Okresní kolo pořádal Dům dětí a mládeže Praha 9. Z celkového počtu 193 soutěžích se Nelli umístila na krásném 4. místě. Blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy.

Poslední lednový pátek vybraní žáci prvních až třetích ročníků maturitních oborů Cestovní ruch, Hotelnictví a Gastronomie navštívili nejstarší české zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením Jedličkův ústav a školy. Žáci byli přizváni k projektu „Přes čáru“ ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy pod vedením referenta prevence Jiřího Pikana.

Naši maturanti vás srdečně zvou na maturitní ples tříd CRGSHT4, který se uskuteční 2. února 2023 od 18 hodin v Tressor Club Prague na Vinohradech. Cena lístku na stání je 350,-

Žáci naší školy byli oceněni Hospodářskou komorou České republiky za vysokou úroveň praktické přípravy u závěrečných zkoušek. Gratulujeme.

Ondra Palát absolvoval naši školu před dvaceti lety. Po dvaceti letech úspěšného působení v oboru v Čechách a hlavně v cizině se rozhodl své zkušenosti začít předávat dál. Pracuje na projektu, v rámci kterého vytváří portál, kde by se mladí lidé dozvěděli vše potřebné pro práci v zahraničí v oboru gastronomie. Spolu s kolegou si připravili besedu pro poslední ročníky. Jak se jim akce povedla, hodnotili bezprostředně po jejím skončení žáci CUKČ3B.