Main Menu

Ondra Palát absolvoval naši školu před dvaceti lety. Po dvaceti letech úspěšného působení v oboru v Čechách a hlavně v cizině se rozhodl své zkušenosti začít předávat dál. Pracuje na projektu, v rámci kterého vytváří portál, kde by se mladí lidé dozvěděli vše potřebné pro práci v zahraničí v oboru gastronomie. Spolu s kolegou si připravili besedu pro poslední ročníky. Jak se jim akce povedla, hodnotili bezprostředně po jejím skončení žáci CUKČ3B.

Dne 20. 10. 2022 probíhala v Armádním muzeu na Žižkově slavnostní akce k znovuotevření muzea po velké rekonstrukci expozic. Pro veřejnost bude muzeum otevřeno na státní svátek 28. 10. 2022. Pohoštění připravoval Hotel DAP, který také otvírá v posledním patře muzea krásnou kavárnu s výhledem na Prahu.

Ve středu dne 21. 09. 2022 se zúčastnilo 6 studentek a studentů 2. ročníku podzimních Srdíčkových dnů. V rámci této akce po celé České republice vyrazí do ulic studenti, snaží se oslovit kolemjdoucí a vybrat peníze na nemocné děti v nemocnicích. 

Ve dnech 15. a 16. září 2022 se na naší škole uskutečnil preventivní program realizovaný městskou policií z oddělení prevence. Program pro studenty prvních a druhých ročníků byl zaměřen na sociálně patologické jevy a listinu základních práv a svobod aneb práva a povinnosti v praxi. V lednu se budeme těšit na pokračování naší spolupráce, tentokrát se zaměříme na nutnou obranu chlapců a bezpečí dívek.

První ročníky naší školy se zúčastnily adaptačního kurzu ve dnech 5. 9. – 7. 9. 2022. Společně s nimi je doprovázela skupina šesti žáků z CR3A, kteří měli za úkol si pro studenty připravit aktivity. Po náročné cestě se učitelé a studenti ubytovali v rekreačním středisku Sázavský ostrov.