Main Menu

Druhý den v novém školním roce byli v jídelně naší školy slavnostně přivítáni žáci prvních ročníků. Ředitel školy Mgr. Miloš Procházka ve svém projevu podal základní informace o historii i současnosti naší školy, seznámil žáky nejen s jejich právy a povinnostmi, ale i s jejich pracovní perspektivou v případě úspěšného absolvování některého z našich studijních oborů.

Na závěr jménem všech zaměstnanců školy nabídl nově nastupujícím žákům pomoc i radu při řešení jejich případných problémů a popřál jim mnoho úspěchů po celou dobu studia. Další informace žákům předali zástupci ředitele školy a třídní učitelé.