Main Menu

Pro žáky 1. ročníků jsme připravili tzv. „seznamovací dny“.  Žáci absolvovali během několika dní seznamovací minikurz, kde si zahráli různé hry podporující týmovou práci a diskutovali o jejich budoucnosti na naší škole. Dále se žáci seznámili s okolím školy. „Seznamovací dny“ se nesly v duchu přátelské a uvolněné atmosféry. Na závěr každého dne byl pro žáky připraven oběd v naší školní jídelně.

 

Ing. Blanka Hrdinková
výchovná poradkyně

 

Více fotek najdete jako vždy na našem Facebooku.