Main Menu

V pátek 4. 9. 2015 byl pro žáky 1. a 2. ročníků připraven v Besedě v Klánovicích interaktivní preventivní program společnosti Divadelta zaměřený na rizikové chování (konkrétně na alkoholismus). Během přestavení vstupovali žáci do děje, přebírali role jednotlivých členů rodiny a sami hledali řešení pro konkrétní problémové situace.

 

Přestavení se velmi vydařilo a poděkování patří našim žákům i členům společnosti Divadelta.

 

Ing. Blanka Hrdinková
metodik prevence