Main Menu

Opět, jako každý rok, se konal zájezd do adventních Drážďan, který organizovala naše firma CK Aripsa. Ve středu 9. 12. 2015 jsme se všichni sešli před školou v 6:50. Prezidentka firmy Aneta a víceprezidentka Lenka zkontrolovaly počet žáků a informovaly je o průběhu cesty. Naše první zastávka byla na benzinové pumpě na hraničním přechodu Petrovice.

Po překročení hranic účastníci zájezdu poslouchali výklad o historii Německa, Saska a nejvýznamnějších památkách Drážďan, které jsme cestou míjeli. Po příjezdu na místo určení byli všichni informováni o přesném programu a také o čase odjezdu z Drážďan. Pro lepší orientaci dostali všichni také mapky města s popisem trasy a vyznačenými památkami.

Naše prohlídka města začala na Brühllových terasách a byla ukončena po dvou hodinách na vánočních trzích Altmarktu. Po celou dobu prohlídky průvodci z CK Aripsa zajímavě informovali o drážďanských památkách. Zastavili jsme se u Albertina, Knížecího paláce a Hofkirche. Viděli jsme Semperoper i Knížecí průvod a unikátní Frauenkirche. Zájemci potom navštívili známou Galerii Zwinger. Obdivovali obrazy holandských, francouzských, španělských a německých starých mistrů.

Zbyl samozřejmě čas i na předvánoční nákupy dárků a suvenýrů. Na známých adventních trzích jsme mohli ochutnat punč, horkou čokoládu, štolu, teplý vaječný koňak i tradiční „glühwein“.  Všichni účastníci zájezdu byli velmi spokojeni a těší se na další akce žákovské firmy. Zjistili jsme to po vyhodnocení  dotazníků spokojenosti. Na jaro plánujeme návštěvu Českého Krumlova.

Za třídu CR3A A. Kusá a S. Karešová, úpravy N. Roubalová CR4A s přispěním E. Novákové