Main Menu

V pátek 20. listopadu 2015 na výroční konferenci Asociace hotelů a restaurací České republiky v Ostravě byli mezi oceněnými tři osobnosti úzce spjaté s naší školou. Za celoživotní přínos odbornému vzdělávání v hotelnictví a gastronomii byl oceněn zvláštní cenou JUDr. Vladimíra Štětiny jednatel školy PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. Cenu restauratér roku v kategorii samostatné restaurace si odnesl hlavní odborný garant školy Jiří Král - šéfkuchař a vedoucí našeho pracoviště odborného výcviku Restaurant Aureole. Třetím oceněným byl v kategorii hotelier roku garant výuky oboru hotelnictví na naší škole Ing. Miroslav Bukva - ředitel Clarion Congress Hotelu Prague, ve kterém naši žáci vykonávají pracovní stáž.

 

Ceny Asociace jsou udíleny každoročně v rámci posledního večera Výročních konferencí. Ocenění je výrazem uznání členů asociace, kteří svým působením v profesním životě i společenskými aktivitami přináší příklad ostatním.

 

 

ahr vyrocni ceny2015 2

Na obrázku zleva Jiří Král, Miroslav Bukva, Ludvík Vomáčka, Miloš Procházka (ředitel školy)

Tyto ceny navazují na naše předchozí ocenění Škola roku, kterou škola získala v roce 2012. Všechna ocenění jsou pro nás známkou toho, že koncepce školy je vedena správnou cestou a zároveň jsou pro nás velkým závazkem do budoucna. Těchto prvků si ve svém aktuálním hodnocení ze září 2015 všímá také náš nejvyšší kontrolní orgán, kterým je Česká školní inspekce. Ta v inspekční zprávě konstatuje, že vize a strategie rozvoje školy, vzdělávání v odborných předmětech a spolupráce se strategickými odbornými partnery je hodnocena na nadstandardní - výborné úrovni.