Main Menu

Na konci ledna jsme se zúčastnili 7. ročníku mezinárodní soutěže Mladý průvodce Ostrava. Pro letošní rok zadání znělo:  „Místa, která nám svět závidí“. Téma se nám moc líbilo. Rozhodli jsme se pozvat studenty z Ostravy do Prahy a do Kutné Hory.  Prezentace zájezdu organizovaného žákovskou firmou CK Aripsa sklidila u přísné poroty velký úspěch.

I na písemném textu, který měl víc než 40 stránek, jsme si v letošním roce dali hodně záležet.  Bohužel se nám moc nepovedl test znalostí památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO. A právě proto nám také pouze o jeden malý bod uteklo 5. místo.

Ostravu jsme si ale užili. Byli jsme zde poprvé a tak nás uchvátily Dolní Vítkovice a samozřejmě expozice Svět techniky. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří s námi práci pro Ostravu připravovali.  Všem z HT4A a CR4A za cenné rady, připomínky, kritiku i za pomoc při zpracovávání textu písemné práce. Na práci se podíleli všichni společníci CK ARIPSA. Prezentace i celá práce je k dispozici všem na školní síti Z:/Public.

K. Šuláková a J. Launa s přispěním E. Novákové