Main Menu

Obsluhovali jsme prezidenta republiky, mohou prohlásit vybraní žáci Střední školy hotelnictví a gastronomie SČMSD v Praze 9 – Klánovicích. 

V rámci pravidelných návštěv jednotlivých krajů České republiky, zavítal dne 18. dubna 2016 prezident republiky Miloš Zeman do svého rodného Středočeského kraje.

První kroky prezidenta republiky Miloše Zemana během jeho třídenní návštěvy vedly na Krajský úřad na pražském Smíchově. Po slavnostním uvítání hejtmanem Středočeského kraje Milošem Peterou a přátelským setkáním s radními a zastupitelů kraje, následuje návštěva vybraných měst Středočeského kraje.


Nedílnou součástí těchto návštěv je i prezentace regionální gastronomie, kterou prezentoval přípravou slavnostního oběda pro prezidenta republiky a jeho doprovod špičkový gastronomický odborník, dlouholetý šéfkuchař, nositel nejvyššího Řádu Svatého Vavřince, patrona všech kuchařů, medailí M.D. Rettigové, vítěz mnoha domácích i zahraničních kulinářských olympiád a soutěží, certifikovaný komisař WACSu a v neposlední řadě podnikatel v gastronomii pan Jan Pýcha.

V krásném prostředí restaurace Pod Zámkem v Průhonicích uvítal prezidenta republiky a jeho doprovod ve slavnostní kuchařské uniformě, vzácného hosta seznámil s nabídkou pokrmů a nápojů s přáním krásného prožití gastronomického zážitku. A koho jiného pozvat k slavnostní obsluze, než milé tváře mladých děvčat a chlapců z naší školy. Hrdě reprezentovali ve slavnostních uniformách nejen svojí školu, ale i systém spotřebního družstevnictví. Navázali tak na dlouholetou tradici školy spojenou s obsluhou význačných domácích i zahraničních státníků na Pražském hradě, Parlamentu ČR, Senátu, Vládě ČR a řadě dalších míst.

Svým bezprostředním a slušným vystupováním zanechali hluboké dojmy u vzácných hostů. Na závěr slavnostního oběda měli žáci možnost získat společnou fotografii s prezidentem republiky Milošem Zemanem, který jim tlumočil poděkování a popřál hodně zdaru v jejich životě a studiu. Stejně tak poděkoval za perfektní přípravu slavnostního menu a přijetí v Průhonicích.

Tento den bude pro žáky naší školy jistě nezapomenutelný. Přinesl nové zkušenosti, nové odborné poznatky, ale především možnost osobně poznat prezidenta republiky a další význačné představitele našeho státu.