Main Menu

7. a 8. června 2016 se 9 studentů naší školy vydalo reprezentovat naší školu na akci Innovation Camp do Průhonic. Akce se konala pod záštitou JA Czech a pojišťovny MetLife. Hned po příjezdu nás čekalo nemilé překvapení. Na recepci hotelu Floret jsme se dozvěděli, že budeme ubytováni na pokojích se studenty z různých škol po celé ČR. To se nám opravdu moc nelíbilo, ale v závěru akce jsme se všichni shodli, že to byl pro spolupráci na projektu dobrý nápad. 


Po registraci a ubytování pro nás byla připravena rozřazovací hra „Poznej, kam patříš“, která spočívala v napodobování zvířete z obrázků, které nám byly rozdány. Po rozřazení následoval oběd. V odpoledních hodinách jsme se zúčastnili „Icebreakingových a teambuildingových aktivit“.  

Program pokračoval přednáškou o tom, jak správně prezentovat. V návaznosti na tuto přednášku jsme začali rozpracovávat týmovou práci. Cílem práce bylo propagovat nový produkt společnosti MetLife pomocí videa a prezentace. Tato „zábava“ nám vydržela až do večerních hodin. Další částí programu byl „Pohybový Scrabble“ pod vedením „Pana Zvonečka“, který si pro nás na závěr dne připravil překvapení v podobě Světelné show. Kolem třiadvacáté hodiny většina odpadla únavou, někteří však pracovali na svých projektech až do rána.

Následující den začal posilující snídaní. S plnými břichy a dobrou náladou jsme pokračovali v týmových pracích. Po obědě nastalo těžké stresující období. Nastal čas prezentací!

Jako porota přijeli vysoce postavení lidé ze sponzorských firem této akce. Pohlceni trémou se nám záhadným způsobem podařilo nakonec naše díla odprezentovat. Třetí místo obsadila za naši školu Aneta Kusá z CR3 se svým týmem. Bezprostředně nejlepší ze všech však byl tým Markéty Klégrové z HT3 se svým divadelním a humorným zpracováním prezentace i videa na téma: Úrazové pojištění.

Po rozloučení s nově poznanými přáteli jsme se všichni rozutekli do svých domovin.

Celý Innovation camp byl velmi zábavný a zajímavý a doufáme, že budeme moci být součástí i dalších akcí JA Czech.

Lenka Šoltová a Kristián Hübsch
S přispěním E. Novákové