Main Menu

V týdnu od 30. ledna do 2. února hostila naše škola 8 vysokoškolských studentů z různých zemí světa v rámci projektu EDISON. Projekt, který organizuje studentská organizace AIESEC, se stal pro naše žáky pravidelnou součástí výuky. Letos proběhl již pošesté.


Tentokrát k nám přijeli: Gabriel Nascimento Martins z Brazílie, Youtian Kong z Číny, Yu Chen Liu z Taiwanu, Julia Golyshevckya z Ukrajiny, Mariam ELSabbagh z Egypta, Ketevan Chikvaidze z Gruzie, Blas Chiaretta z Argentiny a Azizah Ramadhani z Indonésie.

Hlavním cílem projektu je poznání nových zemí, odlišných kultur, omezení předsudků a stereotypů, zdokonalení se v anglickém jazyce a navázání nových kontaktů.

Projektový týden začal prezentací AIESEC pro první ročníky. Celý týden pak zahraniční studenti vyprávěli žákům rozděleným do malých skupin o svých zemích pomocí připravených prezentací, krátkých filmů, diskutovali se žáky o tématech, která je zajímala, a odpovídali na otázky. Žáci si zasoutěžili o suvenýry i sladkosti, prohlédli si bankovky a mince různých měn, učili se připravovat a poté ochutnali maté z kalabasy, zkoušeli psát zprava do leva znakovým písmem. Někteří zahraniční studenti si připravili i ukázku typických tanců, bojových umění apod.

Projektový týden vyvrcholil ve čtvrtek ve školní jídelně na tzv. global village. Žáci zde měli možnost ochutnat speciality Brazílie, Argentiny, Číny a Indonésie, sladkosti z Ukrajiny, prohlédnout si suvenýry, zabrnkat na hudební nástroj z Indonésie. Studentky z Číny, Taiwanu i Indonésie si oblékly kroje, úspěch mělo psaní jmen v cizích abecedách.

Nakonec nechybělo společné focení, výměna kontaktů a nezbývá než se těšit na příští projekt EDISON.