Main Menu

Na úvod školní roku jsme pro žáky 1. ročníků připravili tzv. „seznamovací dny“.  Žáci absolvovali seznamovací minikurz, kde si zahráli různé hry podporující týmovou práci a diskutovali o jejich budoucnosti na naší škole. „Seznamovací dny“ se nesly v duchu přátelské a uvolněné atmosféry. Na závěr každého dne byl pro žáky připraven oběd v naší školní jídelně.


Ing. Blanka Hrdinková
výchovná poradkyně