Main Menu

Dne 4. 1. 2018 se  uskutečnilo školní kolo soutěže Mladý průvodce. Téma letošního roku je „Tajemná a záhadná místa Evropy“. Soutěže se účastnilo 12 skupin z 1., 2., a 4.ročníku z oboru CR. Žáci měli zpracovat prezentaci 5ti denního  poznávacího zájezdu na dané téma v rozmezí 7 až 10 minut. My  z CR3 jsme tvořili porotu a s nimi i náš velký šéf Mgr. Radek Gerstner. Víceprezidentkou byla zástupkyně ředitele Mgr. Kateřina Závišková.


Porota měla za úkol spravedlivě hodnotit všechny soutěžící a bodovat podle nejlepšího vědomí a svědomí od 1-10 bodů. Hodnotila především kvalitu prezentace, efekty prezentace, vystupování, vizáž. Soutěžilo se o hodnotné ceny a vítěz má možnost reprezentovat naši školu na 9. ročníku mezinárodní soutěže mladých odborníků v oblasti cestovního ruchu v Ostravě.

Někteří soutěžící to brali velmi vážně, ale byli i tací, kterým nezáleželo na úspěšnosti prezentace. Vítězná skupina byla z CR4 (Sára, Kristýna, Radek), jejich prezentace se jmenovala „Cesta po záhadné Anglii“. Cílovou skupinou zájezdu byli milovníci záhad a paranormálních jevů. Čtvrťáci se vzdali své reprezentace na soutěži v Ostravě, protože musí pracovat na svých písemných maturitních pracích. Do Ostravy tedy pojedou Jirka a Klára z CR1, kteří obsadili druhé místo se svým zájezdem pro rodiny s dětmi nazvaným „Tajemství severních Čech“.

Za CK AGIO Aneta Beranová a Hana Pukáčová