Main Menu

Na úvod školní roku jsme pro žáky 1. ročníků připravili tzv. "seznamovací dny". Žáci absolvovali seznamovací minikurz, kde si zahráli různé hry podporující týmovou práci a diskutovali o jejich budoucnosti na naší škole. "Seznamovací dny" se nesly většinou v duchu přátelské a uvolněné atmosféry. Na závěr tohoto dne byl pro žáky připraven oběd v naší školní jídelně.

 

Ing. Blanka Hrdinková
výchovná poradkyně