Main Menu

Naše studentská CK HOBO TOUR třídy CR3A začala fungovat 6. 9. 2018. První hodiny předmětu Fiktivní firma jsme se seznámili se vzdělávací organizací Junior Achievement Czech, pod kterou bude naše firma spadat. Tuto organizaci přivedl do České republiky v roce 1992 Tomáš Baťa. Jejím posláním je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělání. JA funguje ve 120 zemích světa již mnoho desítek let.


My jsme nejdříve sestavili management firmy a rozdělili si funkce a práci ve firmě. Vyjasnili jsme si také, jaké úkoly bude každé oddělení plnit. CK HOBO TOUR bude mít tři oddělení. Prezidenta a jeho zástupce si zvolíme později.

Ekonomické oddělení: Daniela Mourková, Tereza Očenášková
Marketingové oddělení: Tomáš Pinkava, Jakub-Oliver Janíček
Informační technologie: Matěj Novotný, Dominik Lumbach

A už nás čekala práce na přípravě prvních akcí pro naše spolužáky. Na září chystáme exkurzi do Lidic a na říjen přednášku v Kině Světozor pod názvem „Západní Afrika“.

Za CK HOBO TOUR Dominik Lumbach a Matěj Novotný s přispěním E. Novákové