Main Menu

V listopadu připravila pro žáky školy CK HOBO TOUR dvě akce. 13. 11. jsme v počtu 22 navštívili Kutnou Horu a 16. 11. jsme se zúčastnili besedy s naší bývalou studentkou, dnes úspěšnou animátorkou CK Alexandria, Nikolou Roubalovou. Kutná Hora je opravdu krásné město a určitě si zasloužila ve středověku název Monte Carlo.

Navštívili jsme Kostnici, pak po dlouhé procházce městem i Chrám sv. Barbory, Kamenný dům i Vlašský dvůr. V Hrádku jsme si poslechli od paní průvodkyně vyprávění o historii města a kutání stříbra. Příjemné bylo i toulání se po křivolakých uličkách města, a pak i oběd v některém místním hostinském zařízení. Beseda s Nikolou byla také zajímavá. Nikola je komik. Dovede určitě zabavit malé i velké „dovolenkáře“. Dozvěděli jsme se, že práce animátora skutečně není tříměsíční válení u moře, ale dost časově náročná fyzická i psychická práce. Zamysleli jsme se nad tím, zda bychom i my mohli takovou práci dělat. U mnohých byla bohužel odpověď záporná. A to studujeme cestovní ruch!

CK HOBO TOUR s přispěním E. Novákové