Main Menu

Ve středu 21. 11. se žáci 3. ročníku zúčastnili akce „Nehodou to začíná“ - projektu, který má za cíl snižovat rizikové faktory v chování mladých účastníků silničního provozu s důrazem na vlastní odpovědnost, dodržování pravidel silničního provozu, seznamování s častými příčinami dopravních nehod a jejich následky v případě pochybení.

Žáci viděli následky používání mobilů za jízdy, zkusili poskytnout první pomoc zraněnému řidičovi, názorně viděli, jak je důležité dodržovat bezpečnou vzdálenost a rychlost a jak končí jízda pod vlivem návykových látek.

Pořadem provázel známý moderátor Jiří Doležal a s žáky diskutovali odborníci: záchranář Alan Mejstřík, psycholog a drogový expert Ivan Douda a dopravní expert Ondřej Rechner.