Main Menu

V prosinci CK HOBO TOUR připravila pro studenty školy tři akce. 11. 12. se uskutečnil zájezd do vánočních Drážďan, o kterém jsme již psali. 14. 12. jsme pořádali přednášku s bývalou političkou a ministryní obchodu a cestovního ruchu Ing. Vlastou Štěpovou. Přednášky se zúčastnili všichni žáci oboru CR. Paní Štěpová nás seznámila s ekonomickou situací v ČR v 90. porevolučních letech a velice zajímavě na SWOT analýze ukázala význam a vývoj CR.19. 12. jsme pořádali školní kolo soutěže Mladý průvodce. Téma letošního roku bylo: „100 let československé historie“. Všichni studenti cestovního ruchu si připravili v PowerPointu prezentaci na 7-10 minut. Soutěžilo 9 skupin ze všech tříd. Všechny prezentace byly velmi pěkné, ale vítěz mohl být jen jeden. 

Na prvním místě se se svou prezentací o českém loutkářství umístily Aňa a Bára z CR1A. Dostaly stírací mapy světa a mají možnost reprezentovat naši školu na mezinárodní soutěži v Ostravě. Druzí byli se svojí sportovní tématikou Kryštof a Tereza také z CR1A.Vyhráli stírací mapy České republiky. Třetí místo s tématem českých filmů obsadili Denis a Tomáš z CR2A.Odnesli si powerbanku. Průběh soutěže měl vysokou úroveň a kladně byla hodnocena i naše organizace celé akce.

Za CK HOBO TOUR Dominik Lumbach, Tomáš Pinkava s přispěním Evy Novákové