Main Menu

Dne 18. 6. 2019 přišli do naší školy bratři Spoustové ze spolku Mladí demokraté přednášet o fungování EU. Cílem přednášky bylo zvýšit zájem o veřejné dění a rozšířit občansko-politickou gramotnost žáků CRGSHT2A a CRGSHT3A. Mladí demokraté vysvětlili žákům význam členství ČR v EU, podle jakých pravidel fungují jednotlivé členské státy EU a vyvraceli mýty a polopravdy o EU.

Žáci pochopili, jaké instituce EU tvoří a jak EU jako celek pracuje. Přednáška seznámila žáky na konkrétních případech se způsobem rozhodování, kterého je Česká republika součástí a které má následně dopad na legislativu ČR. Prezentace byla zpracována aktuálně a srozumitelně. Způsob přednášejích žáky zaujal a ochotně se zapojili do diskuse. Akce trvala více než 60 minut.

Mgr. Martina Smitková