Main Menu

Na úvod školního roku jsme pro žáky 1. ročníků připravili několik akcí, při nichž měli možnost se vzájemně více poznat a užít si společně strávený čas.

Žáci absolvovali seznamovací minikurz, kde si zahráli různé hry podporující důvěru a týmovou práci. Dále jsme diskutovali o jejich budoucnosti na naší škole. Seznamovací minikurz se nesl v duchu přátelské a uvolněné atmosféry. Na závěr tohoto dne byl pro žáky připraven oběd v naší školní jídelně.

Na další dny si pro všechny první ročníky CK HOBOTOUR (studentská firma CR4) připravila akci "Poznáváme Klánovice". Každý den se jedna třída "prváků" seznámila s historií svojí nové školy i s městskou částí, kde budou všichni trávit nyní několik svých krásných mladých let. Žáci si pod vedením průvodců prošli i část známé Naučné stezky -Klánovický les. Akce probíhala formou soutěže mezi jednotlivými skupinami žáků. Soutěžilo se ve znalostech, orientaci, pohotovosti i rychlosti. Vítězné družstvo se mohlo těšit na sladkou odměnu. Nakonec balíček bonbonů a pochvalu za výbornou práci dostali všichni.

Ing. Blanka Hrdinková (výchovná poradkyně) a CK HOBO TOUR