Main Menu

V úterý 22. října jsme navštívili s naší žákovskou firmou CK BONNE TOUR Památník Lidice. Při přípravě jsme se divili, jaký velký zájem o naši akci je, především z prvních ročníků. Měli jsme i trochu obavy z chování kluků z KČ1. Akci jsme opravdu důkladně připravili. Informovali jsme rodiče i dopravce o velké skupině, vybrali jsme předem peníze a rozdělili si účastníky do skupin. Každá skupina měla mít svého průvodce, který bude svou skupinu hlídat, podávat informace a zodpovídat za chování na pietním místě.


Jelo nás nakonec 40 žáků a 3 dozory. Přidaly se i 2 učitelky z Norska, které jsou tu na výměnném pobytu. Sraz byl v 8:50 na Nádraží Veleslavín a následně jsme spořádaně nastoupili do příměstského autobusu, který nás odvezl do Lidic. Jen co jsme dorazili, začali jsme nasávat atmosféru „temné turistiky“. I počasí s hustou mlhou umocnilo náš dojem z tohoto místa.

V muzeu jsme se podívali na krátký film, který nás uvedl do dění, a dále jsme si mohli prohlédnout fotky a zachované věci bývalých obyvatel Lidic. Velmi emotivní byly nahrané výpovědi dětí a žen, které přežily. Paní průvodkyně nás pak provedla celým areálem bývalé vesnice. Velmi zajímavě a poutavě vyprávěla. Dozvěděli jsme se například, kde jsou opravdové pozůstatky z tragédie nebo kde leží hrob zavražděných lidických hrdinů. Také jsme diskutovali o filmu Lidice.

U sousoší lidických dětí, které měly smutné a zděšené tváře, jsme zapálili svíčku a drželi minutu ticha. Nejen za děti, ale i za statečné ženy a muže. Prohlídka končila v Růžovém sadu, kde jsme paní průvodkyni poděkovali potleskem. Po zhruba hodinovém rozchodu jsme se všichni sešli a vyrazili společně zpátky na autobus směr Nádraží Veleslavín. Všichni, i prváci z KČ, se chovali moc hezky a byli jsme pochváleni za vzorné chování a reprezentaci školy. Příště se všichni těšíme do Drážďan!

Za CK BONNE TOUR Eva Kohoutková a Petr Vladař s přispěním E. Novákové