Main Menu

V týdnu od 9. do 13. prosince hostila naše škola 5 vysokoškolských studentů z různých zemí světa v rámci projektu EDISON. Projektu, který organizuje studentská organizace AIESEC, jsme se letos zúčastnili již podeváté.

Letos k nám přijeli: Daniel Eduardo Ruiz Almarez z Mexika, Andrea Yan z Číny, Seymanur Yucel z Turecka, Olya Gordeeva z Ruska a Nino Jintcharadze z Gruzie. Hlavním cílem projektu bylo poznání nových zemí, odlišných kultur, omezení předsudků a stereotypů, zdokonalení se v anglickém jazyce, navázání nových kontaktů a v neposlední řadě oživení výukyJ. První den projektu měli zahraniční studenty na starost žáci školní CK Bonne Tour, pomohli jim s přípravou učeben, provedli je po škole a celý den jim byli k ruce.

Celý týden pak zahraniční studenti vyprávěli všem třídám o svých zemích pomocí připravených prezentací, krátkých filmů, diskutovali se žáky o tématech, která je zajímala, a odpovídali na otázky. Někteří studenti si připravili i ukázku typických tanců, soutěže, s našimi žáky si zazpívali.

Projektový týden vyvrcholil ve čtvrtek na tzv. global village. Žáci zde měli možnost ochutnat limonády z Gruzie, ruský čaj, čínské bonbony, vyřešit křížovku o Mexiku a hlavně diskutovat se studenty.

Svou návštěvu u nás zakončili stážisté prohlídkou školního gastronomického muzea s výkladem pana Dr. Šmída.