Main Menu

V rámci tematických bloků ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování, k nám dne 17. 12. 2019 zavítali na besedu dva příslušníci Městské policie hl. m. Prahy. Cílem setkání bylo přispět k eliminaci rizikových faktorů.

Beseda byla určena pro žáky třídy GS1A a CRHT3A, ale pro velký ohlas se přetáhla do další hodiny i pro žáky CUKČ2A. Přednáška vycházela z podstaty významu Listiny základních práv a svobod, plynule navázala beseda o různých situacích a důstojnosti mezilidských vztahů. Žáci se často dotazovali na reálné nežádoucí situace. Přednášející uváděli příklady z praxe i s řešením kriminogenních jevů. Příslušníci Městské policie hl. m. Prahy díky své kvalifikaci a vynikajícím komunikačním dovednostem rychle získali důvěru a respekt žáků. Zpětná vazba na besedu byla natolik pozitivní, že se již v současnosti připravuje další podobné setkání.