Main Menu

Žákovská firma CK BONNE TOUR pořádala 15. 1. 2020 již 5. ročník soutěže Mladý průvodce. Tématem letošního školního kola byla „Svatební cesta“. Soutěže se zúčastnilo 10 týmů z 1. a 2. ročníku oboru CR. Žáci měli zpracovat v prezentaci přípravu minimálně 5denní svatební cesty do libovolné části světa. Svou práci měli prezentovat před soutěžní komisí a ostatními žáky v rozmezí 7 až 10 minut.

Pak museli odpovídat na všetečné otázky a prezentaci dobře obhájit. My z CR3 jsme akci připravili, organizovali a aktivně se účastnili jako porotci. S námi tvořila porotu i paní učitelka Ing. Hrdinková jako prezidentka, která měla v porotě hlavní slovo. Viceprezidentem byl Vojtěch Špalek. Naše porota byla sice přísná, ale uměla ocenit nápad a kvalitu dobře provedené prezentace, jako například u Danyho a Viki, kteří vyhráli se svou „Svatební cestou po Laponsku“.

Na druhém místě se umístila prezentace Aničky a Báry „Svatební cesta do Indie a Nepálu“. O třetí místo se dělila „Bora Bora“ Kryštofa a Sáry a „Svatební Lisabon“ Báry a Kláry. Výherci dostali od školy hodnotné ceny. Všichni účastníci soutěže se nejen poučili, dozvěděli něco nového, ale také se všichni dobře bavili. Shodli jsme se na tom, že to byla moc vydařená akce. Takže zase za rok na 6. ročníku!

Za CK BONNE TOUR P. Rynglová a E. Kohoutková s přispěním E. Novákové