Main Menu

I v této nelehké době pandemie, kdy veškerá výuka probíhá na dálku, uspořádala naše CK COVID 20 v rámci firmy JA online přednášku na téma: MŮŽEŠ PODNIKAT, která proběhla 23. 2. 2021. Zúčastnili se nejen studenti třídy CR3A, ale také dalších 35 studentů z oboru cestovního ruchu. Tato videokonference byla vedena dvěma podnikateli.

O své cestě k úspěchu nám vyprávěli Ondřej Koudela, majitel a zakladatel organizace PrPom - zážitkové kurzy první pomoci, a Filip Göszler, freelancer v oblasti informačních technologií a online komunikace.

Dozvěděli jsme se, jakými profesemi prošli, jaké překážky museli překonávat, co museli udělat, aby se dostali tam, kde dneska jsou.

Přednáška byla velice zajímavá a přínosná, studenti napříč ročníky se aktivně zapojovali do diskuze a aktivně zodpovídali položené dotazy. Byla nám předána spousta tipů, jak překonat těžké začátky ve světě businessu.

Autor: CK COVID 20 (žáci CR3A)