Main Menu

Naši studenti (CRGSHT3A) měli možnost se během online programu dozvědět velmi zajímavé informace od tří zkušených lidí z oblasti psychologie, motorismu a zdravotnictví. Vše se točilo kolem provozu, dopravních nehod, jejich prevence a jejich následků.


Beseda byla vedena velmi vtipnou a zábavnou formou, kterou hlavní průvodce, pan Martin Bednář, dokázal nadchnout mladé lidi. V části prevence jsme se dozvěděli, jak předcházet nehodám a jaké jsou chyby, které k nehodám vedou. 

Psycholog Ivan Douda mluvil velmi poutavě o problematice drog za volantem. Jak moc snižují pozornost, jak ovlivňují řidiče a jaké mohou být následky jejich užití před nebo během jízdy.

Třetí část, kterou vedl pan Ondřej Rechner, byla věnována bezpečnosti provozu. Mohli jsme se v ní dozvědět o rozdílech v provozu pro motoristy a automobilisty, jaká je bezpečná vzdálenost za vozidlem před námi, co je to přiměřená rychlost, co znamená termín "věnovat se plně řízení motorového vozidla".

 Zdravotnický záchranář Alan Meistřík velmi poutavě mluvil nejen o úrazech, které se během dopravních nehod mohou stát, a jak se k nim postavit, ale dozvěděli jsme se i to, co vše se  odehrává v psychice účastníků nebo viníků dopravních nehod. Dozvěděli jsme se i mnoho zajímavého stran právních záležitostí kolem dopravních nehod, jako je hmotná odpovědnost, náhrady škod a podobně.

Po celou dobu jsme všichni měli možnost pokládat otázky jednotlivým odborníkům přes chat a tím byla celá akce ještě více interaktivní.

Mgr. Jana Skalička, třídní učitelka CRGSHT3A