Main Menu

Předposlední den školy jsme vyjeli přes celou Prahu na sídliště Petřiny. Došli jsme do obory Hvězda a ve stínu vysokých stromů ke stejnojmennému letohrádku. Odtud cestou necestou k díře ve zdi na cestu, která nás dovedla na Bílou horu. Od mohyly na paměť bitvy na Bílé hoře jsme měli krásný rozhled na oboru s vykukujícím loveckým letohrádkem, Divokou Šárku, letiště i ruzyňskou věznici. Kousek od poutního místa Panny Marie Vítězné, kde jsme si prohlédli ambit, jsme nasedli do tramvaje a na Hradčanské se rozešli.

Mgr. Hana Reimarová