Main Menu

Dne 16. 9. 2021 se na zelené louce u hotelu Chvalská Tvrz konala přehlídka středních odborných škol. Naše škola samozřejmě nemohla chybět a zaujala zde své čestné místo. Eliška Kovářová a Tomáš John byli vysláni společně s paní učitelkou Eliškou Luňákovou, aby naši školu reprezentovali.

Když jsme přijeli na místo, tak jsme dostali náš reprezentační stánek hned u vchodu. Začali jsme si vykládávat všechny potřebné reklamní a propagační materiály tak, aby v 9: 00 bylo všechno do posledního puntíku nachystáno. S radostí oznamuji, že se nám první úkol povedl a včas jsme čekali s úsměvy na tvářích u stánku. Po pár minutách jsme vítali první zájemce.

V dobrém slova smyslu jsme se na ně vrhli jako supi a začali jím povídat o místě, kde studujeme. Lákali jsme je na příjemné učitele a učitelky, výuku jazyků, výborné Bystro, úžasné Gastrostudio a kavárnu jakbysmet. Bylo velmi zajímavé pozorovat, jak jsou někteří studenti zaujatí a jiní nikoliv. Měli jsmet radost, že těch se zájmem bylo více.

Když od nás odcházeli s úsměvem na tvářích, byli jsme potěšeni, že se jim povídání o naší škole líbilo. Pozvali jsme je na dny otevřených dveří k nám do školy. Nabídka kávy či míchaného nápoje, který bychom jim připravili, se nedala odmítnout. Takže doufáme, že na naši dohodu o kávě nebo nápoji nezapomenou a potkáme je na dni otevřených dveří.

Tomáš John a Eliška Kovářová, HT4A