Main Menu

Dne 22. 9. 2021 proběhla na naší škole beseda na téma: „Studuj v zahraničí“. Navštívily nás dvě milé mladé slečny, které nás seznámily se svými zkušenostmi se studiem v zahraničí na vysokých školách.


Celá přednáška byla velmi prakticky zaměřena a nesla se v přátelském duchu. Slečny nám představily život a studium ve Velké Británii a Irsku, Dubaji a Německu. Beseda nebyla zaměřena pouze na studium na zahraničních univerzitách, ale i na možnostech jazykových kurzů v destinacích jako je Dubaj, Wales a Irsko.

Někteří z našich studentů čtvrtého ročníku po této přednášce začali zvažovat studium v zahraničí na vysoké škole právě díky poutavé přednášce programu UNI LINK, a to i přes poměrně vysokou finanční náročnost studia.

Díky osobním zkušenostem přednášejících jsme se dozvěděli, jaké obory jsou nabízeny na zahraničních univerzitách i jaké jsou následně možnosti uplatnění po skončení studia.

Za CR4A Sára Mouleová s přispěním Ing. Ondřeje Vacka