Main Menu

Ve dnech 29. 9. a 30. 9. 2021 do naší školy opakovaně zavítali dva příslušníci z Oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy, kteří se snaží posilovat právní vědomí občanů.

Zpětná vazba z předchozích let byla natolik pozitivní, že se besedy zaměřené na prevenci rizikového chování staly už školní tradicí. Přednáška pro žáky tříd CR1A a GSHT1A vycházela z výkladu Listiny základních lidských práv a svobod. Žáci tříd CR2A a GSHT2A diskutovali o násilí v kolektivech, konkrétně o šikaně, mobbingu a bossingu. Přednáška o kriminalitě mladistvých byla připravena pro studenty třetích ročníků GS3A a HTCR3A.

Přednášející si díky své kvalifikaci rychle získali důvěru a respekt žáků. Žáci si vyžádali další besedu s tematikou nutné obrany chlapců a bezpečného chování dívek. Společensky nežádoucí jevy s prvky kriminálního jednání se vyskytují a nelze je přehlížet. Je nutné o nich diskutovat. Preventivně výchovná činnost vede k odrazení od jakéhokoliv protiprávního jednání a je důkazem správného přístupu k hodnotám kolem nás.

Mgr. Martina Smitková, vyučující ZSV