Main Menu

V rámci projektu „Čerpáme nové zkušenosti z organizace odborného vzdělávání“, se tři pedagogové naší školy společně se sociálním partnerem – zástupcem odborného pracoviště školy, zúčastnili třídenní návštěvy ve střední škole Storhamar vederegaende skole v norském Hamaru. Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014 – 2021, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.


norsko2021 2Metodou neformálního učení a vzdělávání si všichni účastníci rozšířili svoje znalosti a dovednosti v oblasti odborného školství. Nové informace zařazené do výuky napomohou rozšířit odborné a podnikatelské kompetence žáků. Při návštěvě partnerské školy a odborných pracovišť školy jsme se seznámili se systémem norského školství, debatovali jsme o možnostech vzdělávacího systému, o inkluzi handicapovaných a cizinců. Zaujal nás rozvoj lidských zdrojů v rámci celoživotního vzdělávání a učení včetně učení z praxe, poznali jsme norský přístup k životnímu prostředí v rámci praktického vyučování – redukce odpadu, hospodaření se surovinami.

Kolegové v norské škole jsou velice srdeční a přátelští. Po celou dobu pobytu se nám věnovali a ochotně odpovídali na všechny naše dotazy. Doufáme, že jim jejich pohostinnost a pozornost budeme moci na jaře 2022 vrátit, a těšíme se, až je přivítáme v Praze.

Účastníci projektu