Main Menu

Studentská firma pod hlavičkou JA – GenZtouR pořádala 9. 2. 2022 již 6. ročník soutěže Mladý průvodce. Tématem letošního školního kola byla temná turistika. Soutěže se zúčastnilo 25 týmů z 1. a 2. ročníku oboru cestovní ruch. Naši studenti měli zpracovat v prezentaci přípravu minimálně 5denní cesty do libovolné části světa, avšak s nádechem tajemna. Letos se téma školního kola lišilo od celostátního kola, a to z důvodu situace COVID19, kdy nebylo jasné, zda soutěž mladý průvodce proběhne i na celorepublikové úrovni. A tak jsme si uspořádali pro začátek alespoň vlastní školní kolo.


Svou práci měli studenti prezentovat před hodnotící komisí a ostatními žáky v rozmezí 10 až 15 minut. Poté museli odpovídat na všetečné otázky komise. Žáci z CR3A celou akci připravili, organizovali a aktivně se účastnili jako porotci. Se studenty tvořila porotu i paní učitelka Mgr. Pušová jako prezidentka, která měla v porotě hlavní slovo. Na roli viceprezidentky byla zvolena Anastasia Drapailuk, CR3A. V porotě se také vystřídaly paní učitelka Mgr. Smitková a paní učitelka Ing. Hrdinková. Porota se snažila být přísná, avšak spravedlivá. Uměla ale také ocenit kvalitu dobře provedené prezentace a výstupu našich soutěžících, jako např. studentů CR2A: Poldové, Bednářové a Doležalové či u studentek CR1A: Kořínkové a Volkové. Zmíněná družstva vyhrála naše první školní kolo v rámci svých ročníků.

Vítězné týmy se utkaly ještě v jednom školním kole nejlepších z nejlepších, kde svou pozici uhájily slečny Doležalová a Bednářová s programem Po Amsterdamu po stopách Anny Frankové. Tato dvojice byla vybrána, aby reprezentovala naši školu v celostátním kole na téma: Místa, která nechcete minout v ČR.

Za studenty Aneta Doležalová s přispěním Ing. Ondřeje Vacka