Main Menu

Dne 9. – 11. 5. se třída HTGS2A účastnila adaptačního pobytu v rekreačním areálu Sázavský ostrov. Po příjezdu s učitelským dozorem se studenti ubytovali v luxusním hotelu. Následoval oběd a odpoledne bylo plné společenských her, např. hry s identitou, hádej kdo, pantomima atd. Pobytu se účastnily také dvě žákyně třetího ročníku cestovního ruchu, které tyto aktivity pro studenty připravovaly.

Po odpoledním bloku plných her následovala večeře a večerní odpočinek. Druhý den se začalo se snídaní a výletem k Sázavskému klášteru. Studenty provedla areálem průvodkyně, která je informovala o historii kláštera. Odpoledne jsme si opět zahráli společenské hry a pak následovalo večerní opékání buřtů u ohně. Třetí den byl odjezdový, kdy si po snídani studenti sbalili věci a jeli zpět domů. Všem se na adaptačním pobytu líbilo a žáci se těší na další výlety.

Tinka, GSHT2A