Main Menu

První ročníky naší školy se zúčastnily adaptačního kurzu ve dnech 5. 9. – 7. 9. 2022. Společně s nimi je doprovázela skupina šesti žáků z CR3A, kteří měli za úkol si pro studenty připravit aktivity. Po náročné cestě se učitelé a studenti ubytovali v rekreačním středisku Sázavský ostrov.


Po obědě se studenti třetího ročníku postarali o zábavu nových studentů formou seznamovacích her. Následující den jsme se společně vydali do nedalekého Sázavského kláštera, kde nás čekala i komentovaná prohlídka. Při zpáteční cestě jsme si prohlédli centrum městečka Sázavy. Odpoledne si jednotlivé třídy nacvičily krátké představení na pohádkové téma a následně ostatní žáci měli za úkol poznat, o jakou pohádku se jedná. Učitelé s animátory nezůstali pozadu a také si připravili baletní vystoupení Labutí jezero. Zlatým hřebem celého adaptačního kurzu bylo večerní opékání špekáčků, při kterém si někteří studenti i zazpívali táborové písničky. Třetí den ráno jsme se po snídani vydali vlakem zpět do Prahy.


Počasí nám celou dobu přálo, a díky skvělé práci učitelů a animátorů byl adaptační kurz velice vydařený.


Sára Kratochvílová a Natálie Bednářová s přispěním Mgr. Pušové a Ing. Vacka