Main Menu

Dne 19. 4. se třídy GSHT3A a KČ3B zúčastnily exkurze do rodinného pivovaru Bernard. Po příjezdu se nás ujala paní průvodkyně v nově vybudovaném návštěvnickém centru. Na úvod nás seznámila s historií a vznikem pivovaru. Slovní výklad vhodně doplnil krátký film zachycující začátky budování pivovaru a příběhy jeho zakladatelů.


Při prohlídce pivovaru jsme poznali způsob vaření piva, vůni surovin, horko varny i chlad ležáckých sklepů, včetně plnění do firemních lahví a KEG sudů. Viděli jsme tradiční i moderní technologie vaření piva. Na rozloučenou proběhla ochutnávka čerstvého, vzorně načepovaného piva.

PaedDr. Václav Šmíd, Ing. Blanka Hrdinková