Main Menu

V termínu od 27. 3. 2022 do 4. 4. 2022 se 10 nejlepších studentů naší školy zúčastnilo odborné stáže v partnerské škole v Itálii.

Ve čtvrtek 31. 3. 2022 se studenti a studentky SŠ hotelnictví a gastronomie v Klánovicích už podruhé zúčastnili akce Srdíčkové dny. Tentokrát vyrazily 3. ročníky a jejich nadšením a snahou se podařilo vybrat 3 005,- Kč za školu. Peníze jsou určené vážně nemocným dětem v nemocnicích.

Dne 21. 3. 2022 se zúčastnili žáci třídy GSHT2A akce v rámci projektu DRAWS, který je spolufinancovaný z programu Evropské unie ERASMUS+ SPORT a má za cíl zvýšit povědomí o dopadech dopingu u rekreačních a nevýkonnostních mladých sportovců. Pro žáky byla připravena krátká přednáška, následovaná řízenou diskuzí. Na závěr žáci vytvářeli paměťové mapy k tématu doping ve sportu.

V pondělí 21. 2. 2022 se na naší škole konala soutěž ve španělštině, které se mohli zúčastnit studenti ze všech ročníků. Studenty nejprve čekal písemný test a poté byli pozváni na malé pohoštění, kde mohli ochutnat španělské speciality - od typických uzenin choriza a fuetu až po chobotnici, slávky nebo také tradiční polévku gazpacho či tortillu de patatas.

Studentská firma pod hlavičkou JA – GenZtouR pořádala 9. 2. 2022 již 6. ročník soutěže Mladý průvodce. Tématem letošního školního kola byla temná turistika. Soutěže se zúčastnilo 25 týmů z 1. a 2. ročníku oboru cestovní ruch. Naši studenti měli zpracovat v prezentaci přípravu minimálně 5denní cesty do libovolné části světa, avšak s nádechem tajemna. Letos se téma školního kola lišilo od celostátního kola, a to z důvodu situace COVID19, kdy nebylo jasné, zda soutěž mladý průvodce proběhne i na celorepublikové úrovni. A tak jsme si uspořádali pro začátek alespoň vlastní školní kolo.