Main Menu

Od pondělí 30. 11. do pátku 4. 12. probíhal na naší škole opět projekt EDISON. Místo učitelů učili celý týden naše žáky studenti z pěti různých zemí světa:

Yuyutsu Rathore – z Indie

Tan Chong Earn – z Malajsie

Nella De Gyves -  z Mexika

Patrícia Ferreira – z Brazilie

Fatin Syazwani – ze Singapuru.

Žákovská firma ve spolupráci s CK JH Travel pořádala v říjnu svou první akci – Zájezd do Milána a na celosvětovou výstavu Expo 2015. Náš zájezd začal v úterý na Zličíně. Zájezd s námi absolvovali i studenti ze Staňkova, Plzně a Tábora. Cesta do Itálie utíkala celkem rychle, protože jsme jeli přes celou noc.

V pátek 4. 9. 2015 byl pro žáky 1. a 2. ročníků připraven v Besedě v Klánovicích interaktivní preventivní program společnosti Divadelta zaměřený na rizikové chování (konkrétně na alkoholismus). Během přestavení vstupovali žáci do děje, přebírali role jednotlivých členů rodiny a sami hledali řešení pro konkrétní problémové situace.

Pro žáky 1. ročníků jsme připravili tzv. „seznamovací dny“.  Žáci absolvovali během několika dní seznamovací minikurz, kde si zahráli různé hry podporující týmovou práci a diskutovali o jejich budoucnosti na naší škole. Dále se žáci seznámili s okolím školy. „Seznamovací dny“ se nesly v duchu přátelské a uvolněné atmosféry. Na závěr každého dne byl pro žáky připraven oběd v naší školní jídelně.

Druhý den v novém školním roce byli v jídelně naší školy slavnostně přivítáni žáci prvních ročníků. Ředitel školy Mgr. Miloš Procházka ve svém projevu podal základní informace o historii i současnosti naší školy, seznámil žáky nejen s jejich právy a povinnostmi, ale i s jejich pracovní perspektivou v případě úspěšného absolvování některého z našich studijních oborů.