Main Menu

Dne 22. 9. 2021 proběhla na naší škole beseda na téma: „Studuj v zahraničí“. Navštívily nás dvě milé mladé slečny, které nás seznámily se svými zkušenostmi se studiem v zahraničí na vysokých školách.

Dne 16. 9. 2021 se na zelené louce u hotelu Chvalská Tvrz konala přehlídka středních odborných škol. Naše škola samozřejmě nemohla chybět a zaujala zde své čestné místo. Eliška Kovářová a Tomáš John byli vysláni společně s paní učitelkou Eliškou Luňákovou, aby naši školu reprezentovali.

Na úvod školního roku jsme pro žáky 1. ročníků připravili několik akcí, při nichž měli možnost se vzájemně více poznat a užít si společně strávený čas. Žáci absolvovali seznamovací minikurz, kde si zahráli různé hry podporující důvěru a týmovou práci. Dále si vytvořili seznam přání a očekávání od naší školy, s kterými se bude dále pracovat v posledním ročníku studia. Seznamovací minikurz se nesl v duchu přátelské a uvolněné atmosféry.

Předposlední den školy jsme vyjeli přes celou Prahu na sídliště Petřiny. Došli jsme do obory Hvězda a ve stínu vysokých stromů ke stejnojmennému letohrádku. Odtud cestou necestou k díře ve zdi na cestu, která nás dovedla na Bílou horu. Od mohyly na paměť bitvy na Bílé hoře jsme měli krásný rozhled na oboru s vykukujícím loveckým letohrádkem, Divokou Šárku, letiště i ruzyňskou věznici. Kousek od poutního místa Panny Marie Vítězné, kde jsme si prohlédli ambit, jsme nasedli do tramvaje a na Hradčanské se rozešli.

Na hodině angličtiny jsme se zúčastnili webináře na téma studium v zahraničí. Tato přednáška byla zaměřena na studium v Dubaji, Anglii, Irsku nebo Německu. Online seminář byl zajímavý a dal nám hodně informací, i když jsme se shodli, že příští rok by bylo skvělé, kdyby naši školu zástupci UniLinku navštívili osobně. Škola nám proto slíbila na příští školní rok besedu vedenou zástupcem Poradenského Centra UniLink a zároveň absolventem zahraniční univerzity.