Main Menu

Naši studenti (CRGSHT3A) měli možnost se během online programu dozvědět velmi zajímavé informace od tří zkušených lidí z oblasti psychologie, motorismu a zdravotnictví. Vše se točilo kolem provozu, dopravních nehod, jejich prevence a jejich následků.

I v této nelehké době pandemie, kdy veškerá výuka probíhá na dálku, uspořádala naše CK COVID 20 v rámci firmy JA online přednášku na téma: MŮŽEŠ PODNIKAT, která proběhla 23. 2. 2021. Zúčastnili se nejen studenti třídy CR3A, ale také dalších 35 studentů z oboru cestovního ruchu. Tato videokonference byla vedena dvěma podnikateli.

Martin Odstrčilík, žák 4. ročníku, byl oceněn jako Mladý řemeslník 2020. Bohužel v této době nemohlo proběhnout slavnostní předávání ocenění v Senátu ČR. Cílem soutěže je povzbudit zájem mladých lidí o řemesla. Žáci musí kromě dobrých školních výsledků projevit i zájem a zápal pro svůj obor.

Naše studentská firma CK COVID – 20 se svým logem umístila na 3. místě krajského kola v soutěži JA TOP LOGO 2020/2021. Logo vytvořil student Kryštof Pikner CR3.A

Od pondělí 5. října přechází škola na distanční výuku, kterou jsme si vyzkoušeli již na jaře minulého školního roku. Od žáků víme, že nejsložitější pro ně během výuky na dálku byly různé způsoby komunikace od jednotlivých učitelů. Proto je nyní pro všechny primární informační kanál školní systém Bakaláři, kam učitelé zapisují hodiny, zadávají domácí úkoly, klasifikaci, případně se odkazují na další rozšiřující informační systémy (Moodle, Kulinářské umění, online učebnice...) a  plánují online hodiny pomocí aplikace Google Meet.