Main Menu

Na úvod školní roku jsme pro žáky 1. ročníků připravili tzv. „seznamovací dny“.  Žáci absolvovali seznamovací minikurz, kde si zahráli různé hry podporující týmovou práci a diskutovali o jejich budoucnosti na naší škole. „Seznamovací dny“ se nesly v duchu přátelské a uvolněné atmosféry. Na závěr každého dne byl pro žáky připraven oběd v naší školní jídelně.

Jako už tradičně každý rok na konci června pořádá cestovní kancelář  třídy CR3 akci nazvanou "Týden cestovního ruchu". Letos jsme si připravili pro své spolužáky tyto akce:  Orientační hru - Od Prašné brány po sv.  Mikuláše aneb Poznejte Královskou cestu, exkurzi do města chmele Žatce,  návštěvu Kontaktní ZOO Zvole a prohlídku památného místa Vyšehrad.  

Dne 11. 4. 2017 jsme navštívili divadelní představení Don Quijote de la Ancha. Sešli jsme se v hojném počtu před Salesiánským divadlem v pražských Kobylisích. S nadšením jsme se vrhli do sálu jako kobylky, těšící se na malé nymfy a mšice. Byli jsme hladoví po kulturním zážitku a věřili jsme, že představení Don Quijote de la Ancha upokojí naše touhy.

V pátek 31. 3. 2017 se žáci 3. a 4. ročníků zúčastnili zajímavého projektu firmy Student Agency Z lavice na palubu. Pracovníci firmy nás seznámili s historií, s bohatou činností a hlavně s otázkou personálního zabezpečení firmy.  Akce byla určena především pro letošní maturanty, ale u této firmy mohou pracovat „brigádně“ např. o víkendech i studenti. Nešlo jen o „suchou“ přednášku, ale o interaktivní program, kdy jsme soutěžili a přitom se i dobře bavili.

Jako každoročně organizovalo SOU a SOŠ SČMSD Znojmo jazykovou soutěž. Letos za naši školu soutěžili žáci 1. ročníku Klára Kosová (HT1A) a Jakub-Oliver Janíček (CR1A). Téma soutěže znělo: „Návrat do minulosti“. Klárka s Jakubem si připravili a skvěle nacvičili scénku Kubovy první cesty do školy „My first day?“