Main Menu

I v letošním školním roce hostila naše škola studenty z nejrůznějších koutů světa v rámci projektu EDISON. Projekt organizovaný studentskou organizací AISEC proběhl na naší škole již posedmé a stal se pravidelnou součástí výuky.

Dne 4. 1. 2018 se  uskutečnilo školní kolo soutěže Mladý průvodce. Téma letošního roku je „Tajemná a záhadná místa Evropy“. Soutěže se účastnilo 12 skupin z 1., 2., a 4.ročníku z oboru CR. Žáci měli zpracovat prezentaci 5ti denního  poznávacího zájezdu na dané téma v rozmezí 7 až 10 minut. My  z CR3 jsme tvořili porotu a s nimi i náš velký šéf Mgr. Radek Gerstner. Víceprezidentkou byla zástupkyně ředitele Mgr. Kateřina Závišková.

V úterý 12.12.2017 se jako každoročně konal zájezd do adventních Drážďan, který pořádala naše JA firma CK AGIO. Všichni jsme se sešli před naší školou SŠ Klánovice v 6:50. Jakub Jonke a Aneta Ernestová usadili účastníky na svá místa do autobusu. Vedoucí zájezdu Hana Pukáčová překontrolovala počet účastníků a informovala je o průběhu cesty a také o všech následujících zastávkách. Pověděla krátkou historii o městě Ústí nad Labem a hradu Střekov.

Dne 7.12. 2017 jsme měli jako studenti střední hotelové školy opět možnost zúčastnit se dne otevřených dveří na jediné Vysoké hotelové škole v Praze. Po příchodu do školy pro nás byla připravena snídaně formou kávy a různých druhů zákusků. Následovalo přivítání ředitelem školy a obdržení harmonogramu pro celý den návštěvy. Měli jsme možnost navštívit různé přednášky, na kterých jsme se dozvěděli mnoho nových informací a být součástí výuky na VŠH.

Den 13. říjen 2017 přinesl ocenění v soutěži Mladý řemeslník roku 2017 pro naši Ivetu VoseckouEvu Ondičovou Procházkovou. Ocenění byla předána v Senátu Parlamentu ČR za účasti místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Mgr. Miluše Horské.

Z patnácti oceněných škol patří pět škol do Skupiny COOP. Z celkově 25 oceněných žáků bylo 9 žáků ze škol COOP. Moc gratulujeme!