Main Menu

Studentská firma pod hlavičkou JA – GenZtouR pořádala 9. 2. 2022 již 6. ročník soutěže Mladý průvodce. Tématem letošního školního kola byla temná turistika. Soutěže se zúčastnilo 25 týmů z 1. a 2. ročníku oboru cestovní ruch. Naši studenti měli zpracovat v prezentaci přípravu minimálně 5denní cesty do libovolné části světa, avšak s nádechem tajemna. Letos se téma školního kola lišilo od celostátního kola, a to z důvodu situace COVID19, kdy nebylo jasné, zda soutěž mladý průvodce proběhne i na celorepublikové úrovni. A tak jsme si uspořádali pro začátek alespoň vlastní školní kolo.

Ve středu 26. 1. 2022 navštívili studenti maturitních tříd veletrh Gaudeamus. Je to evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání. Studenti si mohli promluvit se zástupci škol z celé ČR i zahraničí. Dále se mohli zúčastnit přednášek jednotlivých škol. V programu veletrhu byla i možnost otestovat si a zjistit, na jaké studijní programy má daný student předpoklady.

21. 10. 2021 se ve městě Znojmo konala baristická soutěž pro střední odborné hotelové školy. Naše škola na této soutěži samozřejmě nemohla a ani nesměla chybět. Proto se naše vedení školy rozhodlo, že přihlásí dva nové a talentované baristy.

V rámci projektu „Čerpáme nové zkušenosti z organizace odborného vzdělávání“, se tři pedagogové naší školy společně se sociálním partnerem – zástupcem odborného pracoviště školy, zúčastnili třídenní návštěvy ve střední škole Storhamar vederegaende skole v norském Hamaru. Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014 – 2021, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.

Ve dnech 29. 9. a 30. 9. 2021 do naší školy opakovaně zavítali dva příslušníci z Oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy, kteří se snaží posilovat právní vědomí občanů.