Main Menu

Předposlední den školy jsme vyjeli přes celou Prahu na sídliště Petřiny. Došli jsme do obory Hvězda a ve stínu vysokých stromů ke stejnojmennému letohrádku. Odtud cestou necestou k díře ve zdi na cestu, která nás dovedla na Bílou horu. Od mohyly na paměť bitvy na Bílé hoře jsme měli krásný rozhled na oboru s vykukujícím loveckým letohrádkem, Divokou Šárku, letiště i ruzyňskou věznici. Kousek od poutního místa Panny Marie Vítězné, kde jsme si prohlédli ambit, jsme nasedli do tramvaje a na Hradčanské se rozešli.

Na hodině angličtiny jsme se zúčastnili webináře na téma studium v zahraničí. Tato přednáška byla zaměřena na studium v Dubaji, Anglii, Irsku nebo Německu. Online seminář byl zajímavý a dal nám hodně informací, i když jsme se shodli, že příští rok by bylo skvělé, kdyby naši školu zástupci UniLinku navštívili osobně. Škola nám proto slíbila na příští školní rok besedu vedenou zástupcem Poradenského Centra UniLink a zároveň absolventem zahraniční univerzity. 

Naši studenti (CRGSHT3A) měli možnost se během online programu dozvědět velmi zajímavé informace od tří zkušených lidí z oblasti psychologie, motorismu a zdravotnictví. Vše se točilo kolem provozu, dopravních nehod, jejich prevence a jejich následků.

I v této nelehké době pandemie, kdy veškerá výuka probíhá na dálku, uspořádala naše CK COVID 20 v rámci firmy JA online přednášku na téma: MŮŽEŠ PODNIKAT, která proběhla 23. 2. 2021. Zúčastnili se nejen studenti třídy CR3A, ale také dalších 35 studentů z oboru cestovního ruchu. Tato videokonference byla vedena dvěma podnikateli.

Martin Odstrčilík, žák 4. ročníku, byl oceněn jako Mladý řemeslník 2020. Bohužel v této době nemohlo proběhnout slavnostní předávání ocenění v Senátu ČR. Cílem soutěže je povzbudit zájem mladých lidí o řemesla. Žáci musí kromě dobrých školních výsledků projevit i zájem a zápal pro svůj obor.