Main Menu

Den 13. říjen 2017 přinesl ocenění v soutěži Mladý řemeslník roku 2017 pro naši Ivetu VoseckouEvu Ondičovou Procházkovou. Ocenění byla předána v Senátu Parlamentu ČR za účasti místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Mgr. Miluše Horské.

Z patnácti oceněných škol patří pět škol do Skupiny COOP. Z celkově 25 oceněných žáků bylo 9 žáků ze škol COOP. Moc gratulujeme!

Ve středu 11. října pořádala JA žákovská firma třídy CR3 CK  AGIO společně se žáky CR1 svou letošní první akci. Byla to exkurze do města Děčín. Žákyně prvního ročníku  Klára Svobodová zde již několik let provází na zámku a tak jsme se za ní vydali na návštěvu.

Žáci oboru Cestovní ruch začali školní rok poznáváním Malé Strany. Druhý a třetí ročník měl v úterý 5. 9. za cíl prozkoumat při interaktivní hře zákoutí této turisty obdivované části Prahy. Úkolem bylo  např. najít a nastudovat informace o Lennonově zdi, Werichově vile, podívat se na Pražské Jezulátko, vyhledat nejužší uličku v Praze.

Na úvod školní roku jsme pro žáky 1. ročníků připravili tzv. „seznamovací dny“.  Žáci absolvovali seznamovací minikurz, kde si zahráli různé hry podporující týmovou práci a diskutovali o jejich budoucnosti na naší škole. „Seznamovací dny“ se nesly v duchu přátelské a uvolněné atmosféry. Na závěr každého dne byl pro žáky připraven oběd v naší školní jídelně.

Jako už tradičně každý rok na konci června pořádá cestovní kancelář  třídy CR3 akci nazvanou "Týden cestovního ruchu". Letos jsme si připravili pro své spolužáky tyto akce:  Orientační hru - Od Prašné brány po sv.  Mikuláše aneb Poznejte Královskou cestu, exkurzi do města chmele Žatce,  návštěvu Kontaktní ZOO Zvole a prohlídku památného místa Vyšehrad.