Main Menu

Na konci září pořádala naše studentská firma exkurzi do Lidic. Akce byla určena pro obor cestovní ruch, ale zájem měly i studentky z HT1 a GS1. Nakonec se nás na Veleslavíně u autobusu sešlo 14. V 10 hodin jsme měli v lidickém památníku objednanou prohlídku muzea a také jsme zhlédli film o vyhlazení této středočeské vesnice.

Dne 4. záři se žáci oboru CR vydali do Prahy na akci „Roky velkých změn“. Sraz byl už tradičně na Masarykově nádraží. Rozdělili jsme se do skupin a převzali pracovní listy. Čekalo nás zodpovězení 10 otázek a plnění zadaných úkolů. 

Naše studentská CK HOBO TOUR třídy CR3A začala fungovat 6. 9. 2018. První hodiny předmětu Fiktivní firma jsme se seznámili se vzdělávací organizací Junior Achievement Czech, pod kterou bude naše firma spadat. Tuto organizaci přivedl do České republiky v roce 1992 Tomáš Baťa. Jejím posláním je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělání. JA funguje ve 120 zemích světa již mnoho desítek let.

Na úvod školní roku jsme pro žáky 1. ročníků připravili tzv. "seznamovací dny". Žáci absolvovali seznamovací minikurz, kde si zahráli různé hry podporující týmovou práci a diskutovali o jejich budoucnosti na naší škole. "Seznamovací dny" se nesly většinou v duchu přátelské a uvolněné atmosféry. Na závěr tohoto dne byl pro žáky připraven oběd v naší školní jídelně.

Nerozhodujte o budoucnosti svých dětí pouze na základě internetových prezentací škol nebo vzdálenosti školy od bydliště a přijďte se na vlastní oči přesvědčit o skutečných kvalitách naší školy. Jsou to důležité roky pro celý život, rozhodněte se správně.