Main Menu

Žákovská firma ve spolupráci s CK JH Travel pořádala v říjnu svou první akci – Zájezd do Milána a na celosvětovou výstavu Expo 2015. Náš zájezd začal v úterý na Zličíně. Zájezd s námi absolvovali i studenti ze Staňkova, Plzně a Tábora. Cesta do Itálie utíkala celkem rychle, protože jsme jeli přes celou noc.

V pátek 4. 9. 2015 byl pro žáky 1. a 2. ročníků připraven v Besedě v Klánovicích interaktivní preventivní program společnosti Divadelta zaměřený na rizikové chování (konkrétně na alkoholismus). Během přestavení vstupovali žáci do děje, přebírali role jednotlivých členů rodiny a sami hledali řešení pro konkrétní problémové situace.

Pro žáky 1. ročníků jsme připravili tzv. „seznamovací dny“.  Žáci absolvovali během několika dní seznamovací minikurz, kde si zahráli různé hry podporující týmovou práci a diskutovali o jejich budoucnosti na naší škole. Dále se žáci seznámili s okolím školy. „Seznamovací dny“ se nesly v duchu přátelské a uvolněné atmosféry. Na závěr každého dne byl pro žáky připraven oběd v naší školní jídelně.

Druhý den v novém školním roce byli v jídelně naší školy slavnostně přivítáni žáci prvních ročníků. Ředitel školy Mgr. Miloš Procházka ve svém projevu podal základní informace o historii i současnosti naší školy, seznámil žáky nejen s jejich právy a povinnostmi, ale i s jejich pracovní perspektivou v případě úspěšného absolvování některého z našich studijních oborů.

Úterý 1. 9.

- od 8:00 třídnické hodiny v učebnách HT1A, CR1A, GS1A – 211 (učebna ve druhém patře), KČ1B – Sal (Salonek).

- ukončení třídnických hodin 9:40

- třídy HT1A, GS1A, KČ1B: bude se vybírat 550,- za sadu nožů, 600,- za učebnice AJ, 50,- záloha na šatní skříňku, 100,- záloha na čip na vstup do školy, 1200,- na multimediální a interaktivní učebnici Kulinářství. S sebou kopii závěrečného vysvědčení z 9. třídy, kopii zdravotního průkazu

- třída CR1A: bude se vybírat: 600,- za učebnice AJ, 50,- záloha na šatní skříňku, 100,- záloha na čip na vstup do školy. S sebou kopii závěrečného vysvědčení z 9. třídy, kopii zdravotního průkazu