Main Menu

Dne 8. 1. 2016 se na naší škole konalo školní kolo soutěže Mladý průvodce. V letošním roce téma znělo "Místa, která nám svět závidí". Soutěže se zúčastnilo 10 týmů ze tříd CR3A a CR4A. V komisi zasedly vedle 4 žáků z prvního a druhého ročníku oboru CR i zástupkyně ředitele školy Mgr. Závišková a Mgr. Burešová.  Komise měla velice těžký úkol vybrat nejlepší prezentaci, protože většina žáků odvedla opravdu kvalitní práci a prezentace byly pěkné a zajímavé.

V pátek 20. listopadu 2015 na výroční konferenci Asociace hotelů a restaurací České republiky v Ostravě byli mezi oceněnými tři osobnosti úzce spjaté s naší školou. Za celoživotní přínos odbornému vzdělávání v hotelnictví a gastronomii byl oceněn zvláštní cenou JUDr. Vladimíra Štětiny jednatel školy PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. Cenu restauratér roku v kategorii samostatné restaurace si odnesl hlavní odborný garant školy Jiří Král - šéfkuchař a vedoucí našeho pracoviště odborného výcviku Restaurant Aureole. Třetím oceněným byl v kategorii hotelier roku garant výuky oboru hotelnictví na naší škole Ing. Miroslav Bukva - ředitel Clarion Congress Hotelu Prague, ve kterém naši žáci vykonávají pracovní stáž.

Dne 15. 12. 2015 jsme v klánovické hale uspořádali tradiční Vánoční Futsal Cup. Téměř všechny třídy vybraly ze svých řad šestičlenné týmy hráčů, kteří před zápasem trénovali již celý podzim v hodinách tělesné výchovy. Po zahájení a ujasnění pravidel hry začal boj o postup do semifinále  a do finále, které proběhlo za fandění dalších spolužáků a vyučujících. Kolem poledne byl po napínavém utkání jasný vítěz turnaje, kterým se stal tým HT4A! Druhé místo obsadil tým HTGS3A a třetí místo hráči KČ3A.

Opět, jako každý rok, se konal zájezd do adventních Drážďan, který organizovala naše firma CK Aripsa. Ve středu 9. 12. 2015 jsme se všichni sešli před školou v 6:50. Prezidentka firmy Aneta a víceprezidentka Lenka zkontrolovaly počet žáků a informovaly je o průběhu cesty. Naše první zastávka byla na benzinové pumpě na hraničním přechodu Petrovice.

Od pondělí 30. 11. do pátku 4. 12. probíhal na naší škole opět projekt EDISON. Místo učitelů učili celý týden naše žáky studenti z pěti různých zemí světa:

Yuyutsu Rathore – z Indie

Tan Chong Earn – z Malajsie

Nella De Gyves -  z Mexika

Patrícia Ferreira – z Brazilie

Fatin Syazwani – ze Singapuru.