Doučování 2023

Výzva na podporu doučování pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, na období leden – srpen roku 2023

Č. j.: MSMT-32407/2022-3

Poskytovatel:    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 – Malá Strana,

Žadatel:               Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o.

Adresa:                Slavětínská 82, 19014 Klánovice

Účel dotace:      Účelem dotace je vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím doučování.

Výše dotace:      49.440,- Kč

Evidenční číslo: 0021/DOUCOVANI_SKOLY/2023

Název projektu: Doučování žáků 2023

Popis projektu: Projekt bude realizován ve Střední škole hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o. Dotace bude využita na individuální i skupinové doučování žáků, kteří se obtížně vyrovnávají s následky dopadů pandemie covid - 19. Doučování budou realizovat pedagogové školy. U žáků učebních oborů kuchař - číšník a cukrář bude doučování primárně zaměřeno na odborné předměty, které jsou součástí závěrečné zkoušky. U studijních oborů gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch bude doučování probíhat v předmětech český jazyk, anglický jazyk, matematika a v odborných předmětech, které jsou součástí profilové maturitní zkoušky.