V rámci exklusivní spolupráce naší školy s firmou HASAP Consulting, s.r.o., která je lídrem v poradenství v oblasti hygieny výživy, správné výrobní praxe a systémů HACCP v České republice i v zahraničí, jsme připravili pro žáky třetích ročníků oboru hotelnictví výukový projekt „Kvalita a standardy v praxi“.

 

Tento projekt nabízí žákům získat přehled, co znamená zabezpečit kvalitu, kterou zákazník očekává. Celý komplex znalostí začíná pochopením principů správné výrobní praxe a systému HACCP, na které dále navazují systémy ISO, firemní a akreditační standardy. Tyto systémy pomáhají plnit nejen legislativní požadavky, ale právě i firemní standardy. Žáci si musí uvědomit, že jiné požadavky na kvalitu mají regionální restaurace a jiné nadnárodní řetězce nebo např. nemocniční provozy.

 

Znalost systémů kvality a umění orientovat se v této problematice vedle znalosti technologických a výrobních postupů a ekonomického vzdělání zvyšuje absolventům školy možnosti uplatnění se na trhu práce u prestižních společností.