ehp logo

 

  

 

Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014 – 2021, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.

 

vlajka cz Česká verze ǀ vlajka en English version

 

ehp image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čerpáme nové zkušenosti z organizace odborného vzdělávání

Číslo projektu: EHP-CZ-VETP—002
Program: Vzdělávání
Typ projektu: Projekty institucionální spolupráce
Zprostředkovatel programu: Dům zahraniční spolupráce https://www.dzs.cz/program/fondy-ehpwww.eeagrants.orgwww.eeagrants.cz
Období realizace: 08/2020 – 08/2021 (prodlouženo z důvodu Covid19 do 08/2022)
Hlavní řešitel: Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o.
Partnerská instituce: norská Střední škola Storhamar videregaendeskole Hamar, společnost Příležitosti pro Gastro s.r.o.
GDPR DZS: http://www.dzs.cz/zpracovani-osobnich-udaju

 

 

Obsah projektu:

O projektu:

Projekt Čerpáme nové zkušenosti z organizace odborného vzdělávání prohlubuje vzájemnou spolupráci mezi Střední školou hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha s.r.o., norskou Střední školou Storhamar videregaende skole Hamar a společností Příležitost pro Gastro s.r.o.

Cílem projektu je zatraktivnit odborné školství a modernizovat vzdělávání. Metodou neformálního učení a vzdělávání rozšířit znalosti a dovednosti pedagogů a jejich prostřednictvím zvýšit odborné a podnikatelské kompetence žáků. Seznámit se se systémem norského školství, zaměřit se na duální systém vzdělávání a inkluzi handicapovaných a cizinců, na rozvoj lidských zdrojů v rámci celoživotního vzdělávání a učení včetně učení z praxe. V neposlední řadě je cílem projektu i poznat norský přístup k životnímu prostředí v rámci praktického vyučování – redukce odpadu, hospodaření se surovinami.

Vzájemné návštěvy českých pedagogů a zástupce podniku v Norsku a norských pedagogů v České republice posílí spolupráci všech zúčastněných institucí a podpoří profesní rozvoj pedagogů odborných škol a lektorů odborného výcviku z podniku. Zlepší přístup v rámci inkluze k handicapovaným a cizincům, posílí spolupráci v rámci prvků duálního vzdělávání se sociálními partnery z řad smluvních pracovišť a gastronomických zaměstnavatelů. Napomůže zavést prvky duálního vzdělávání do ŠVP školy.

Získané zkušenosti a poznatky s donorskou vzdělávací institucí využijeme k vytvoření minimálně jedné jednotky učení ECVET, ale i k další spolupráci – např. mobility studentů.

 

 

Aktuality:

08. 09. 2020 Prezentace projektu na zahajovacích třídních schůzkách rodičů žáků 1. ročníků

10. 09. 2020 Prezentace projektu na Burze středních škol Horní Počernice

23. 09. 2020 Prezentace projektu ředitelům škol SČMSD

04. 07. 2021 Prezentace projektu na třídních schůzkách rodičům žáků 2.- 4. ročníků

08. 09. 2021 Prezentace projektu na zahajovacích třídních schůzkách rodičů žáků 1. ročníků

16. 09. 2021 Prezentace projektu na Burze středních škol Horní Počernice

11. – 12.10. 2021 Prezentace projektu na Burze středních škol v Kolíně

10 / 2021 Studijní návštěva v Norsku  arrowarrow celý článek z návštěvy zde 

 

Prezentace projektu na výše uvedených akcích: 

EHP Norsko - Prezentace projektu 1.ppt

 

ehp norsko 1 1ehp norsko 1 2ehp norsko 1 3

 

15. 10. 2021 Prezentace o průběhu projektu na třídních schůzkách žáků 2.- 4. ročníků

19. 10. 2021 Sdílení zkušeností s pedagogy školy a s instruktory ze smluvních pracovišť školy

03. a 24. 11. 2021 Prezentace projektu na Dni otevřených dveří

22. 01. 2022 Prezentace projektu na Dni otevřených dveří

02. 02. 2022 Prezentace o průběhu projektu na setkání ředitelů škol SČMSD

10. 05. 2022 Prezentace projektu na informačních schůzkách pro rodiče a žáky budoucích prvních ročníků

 

Prezentace projektu na výše uvedených akcích:

EHP Norsko - Prezentace projektu 2.ppt

 

ehp norsko 2 1ehp norsko 2 2ehp norsko 2 3ehp norsko 2 4ehp norsko 2 5

 

19. 05. 2022 Sdílení zkušeností s pedagogy školy a s instruktory ze smluvních pracovišť školy

13. 06. 2022 Sdílení zkušeností a prezentace projektu na setkání ředitelů škol SČMSD

27. 06. 2022 Workshop pedagogického sboru školy

 

Prezentace projektu na výše uvedených akcích:

EHP Norsko - Prezentace projektu 3.ppt

 

ehp norsko 3 1ehp norsko 3 2ehp norsko 3 3ehp norsko 3 4  

  

 

Časový harmonogram projektu:

 1. Zahájení projektu – 1. 8. 2020 – informace partnerům o získání grantu
 2. Příprava před studijní návštěvou žadatele projektu v Norsku – srpen – září 2020 (prodlouženo do září 2021) - zahájení jazykové podpory pro pedagogy školy žadatele, seznámení se s norským kurikulem, s norskými tradicemi, informační schůzky zúčastněných pedagogů – rozdělení úkolů v rámci projektu, stanovení konkrétního termínu studijního pobytu (zajištění letenek, ubytování, pojištění), publicita projektu – informace o získání grantu na www stránkách školy, na poradě pedagogických pracovníků a tisková zpráva do odborného gastronomického časopisu
 3. Studijní pobyt v Norsku – říjen 2020 (z důvodu Covid19 říjen 2021) 3dny pobyt + 2 dny cesta
  První den pobytu – návštěva partnerské školy, setkání s vedením školy, prohlídka školy, stínování teoretického a praktického vyučování zaměřeného na gastronomii
  Druhý den pobytu – návštěva minimálně jednoho odborného pracoviště žáků – stínování práce lektora odborného výcviku, diskuze se zaměstnanci a vedením pracoviště
  Třetí den pobytu – návštěva partnerské školy, setkání s učiteli odborných gastronomických předmětů, diskuze, příprava jednotky výsledků učení ECVET, hodnocení, předběžná příprava studijního pobytu Norů ve škole žadatele
 4. Hodnocení, zpracování výstupů – listopad 2020 – leden 2021 (z důvodu Covid19 listopad 2021 – leden 2022) zpracování hodnocení účastníků studijního pobytu v Norsku, vypracování výstupu projektu – srovnání českého a norského vzdělávacího systému, návrh prvků duálního vzdělávání na zapracování do ŠVP, průběžná příprava jednotek výsledů učení ECVET. Publicita projektu – www stránky školy, informace zřizovateli školy a ředitelům škol SČMSD.
 5. Příprava studijní návštěvy partnerské školy v ČR – leden – březen 2021 (z důvodu Covid19 leden 2022 – duben 2022) - stanovení konkrétního termínu studijního pobytu (zajištění letenek, ubytování, pojištění), stanovení obsahu návštěvy, úkoly pro jednotlivé pedagogy školy žadatele.
 6. Studijní návštěva Norů v ČR - březen 2021 (z důvodu Covid19 květen 2022) - 3dny pobyt + 2 dny cesta
  První den pobytu – návštěva školy žadatele, setkání s vedením školy, prohlídka školy, stínování teoretického a praktického vyučování zaměřeného na gastronomii
  Druhý den pobytu – návštěva minimálně jednoho odborného pracoviště žáků – stínování práce lektora odborného výcviku, diskuze se zaměstnanci a vedením pracoviště
  Třetí den pobytu – návštěva školy žadatele, setkání s učiteli odborných gastronomických předmětů, diskuze, sdílení zkušeností, dokončení jednotky výsledků učení ECVET, hodnocení navrhovaných změn v ŠVP
 7. Hodnocení, zpracování výstupů, diseminace projektu – duben – srpen 2021 (z důvodu Covid19 duben 2022 – srpen 2022)
  zpracování hodnocení norských účastníků studijního pobytu v ČR, zapracování výstupu projektu prvků duálního vzdělávání na zapracování do ŠVP, dokončení minimálně jedné jednotky výsledů učení ECVET. Publicita projektu – www stránky školy, prezentace projektu pedagogům školy, zřizovateli školy a ředitelům škol SČMSD, tisková zpráva o průběhu a hodnocení projektu v odborném gastronomickém časopisu.
 8. Závěrečná zpráva projektu, výstupy projektu – září 2021 (z důvodu Covid19 září 2022)